Sme tvorcami unikátneho konceptu MentalGames.

Sme ľudia s bohatými skúsenosťami, ktorí prešli ťažkými a krízovými životnými situáciami. Odbornosťou a skúsenosťami pomáhame ľuďom prekonávať ich súčasné problémy a pripravovať ich aj na budúce krízové situácie a žiť tak spokojný život.

“Riešime podstatu problémov a nie symptómy. Dávame ľuďom nástroje ku konkrétnym cieľom ktoré potrebujú. Pomáhame im zažívať menej negatívnych pocitov a viac tých naplňujúcich, ktoré im dávajú energiu a spokojnosť. Pomáhame ľuďom nájsť ich naplnenie, pracovať so sebou na hlbokej úrovni, podporovať zdravie a vitalitu.”

Hlbokou mentálnou prácou a unikátnym pohybovým systémom pomáhame ľudom najskôr spoznať samého seba, ich bariéry a následne využiť potenciál pri napredovaní a riešení problémových situácii v každodennom živote. Pomáhame vrátiť sa k našej prirodzenosti a jednoduchosti žitia v harmónii fyzického a duševného bytia. Spoznať, prežiť, pochopiť a aplikovať.
Robíme to formou hlbokej individuálnej ale i skupinovej koučing práce ale i pohybovými-mentálnymi hrami, kde ideme na podstatu problému. Využívame osobný prístup, zábavné hry, kde kombinujeme unikátny a zábavný pohyb s mentálnymi princípmi priamo v pohybe. Našim cieľom je uplatnenie princípov v reálnom živote.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázky ? Kontaktujte nás

Email:

info@achillesteam.sk

Mobil:

+421 902 500 250

Sídlo:

Trenčianska Turná 3042, 913 21