O nás

Mgr. Pavel Lacko

Mentálny kouč a stratég

Dlhodobo spolupracuje s elitným mentálnym trenérom Ing. Radekom Šefčíkom. Pavel je praktik, ktorého zaujímajú výsledky a merateľný posun klienta. Pomáha biznismenom, top manažérom, profi športovcom, firmám i širokej verejnosti napredovať v biznise, vo vedení ľudí, v emocionálnej inteligencii, v hlbokej komunikácii, vo vzťahoch a pri vrcholnom výkone. Má reálne výsledky v týchto oblastiach u stoviek klientov nielen na Slovensku, ale i v Hong Kongu, San Franciscu, New Yorku. Dvanásť rokov pôsobil v špeciálnych zložkách, deväť rokov ako vyjednávač krízových situácii. Dva krát bol ocenený za záchranu života. Zažíval reálne krízové situácie, kde mal možnosť testovať funkčnosť mentálnych, vyjednávacích, vzťahových i emočných princípov v ťažkých situáciách. Tieto ďalej odovzdáva svojim klientom.
Keďže dlhodobo fyzicky trénuje, snažil sa nájsť zdravú formu cvičenia, ktorá obsahuje rozvíjanie zmyslov človeka, rýchlosti reakcií pod tlakom, ozdravovanie kĺbov i vitality do vysokého veku. Systém obohatil o mentálne princípy, ktoré vie človek okamžite a samostatne použiť v reálnej situácii. Tento inovatívny systém vytvára spolu s tímom odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami.

Ing. Martin Maštalír, PhD

Biznis kouč a stratég

V tíme sa venuje primárne osobnostnému rozvoju v oblasti stratégie a komunikácie. Počas 20 ročnej praxe pomáhal individuálne ale aj spoločnostiam s koncepčným smerovaním a nastavovaním strategických a obchodných cieľov. Baví ho posúvať veci vpred a hľadať riešenia, ktoré fungujú v praktickom živote. Verí, že dobre nastavené smerovanie spoločnosti, ale i individuálneho rozvoja a definovanie jasného cieľa pomáha následne vo všetkých praktických oblastiach podnikania a bežného života. Reálne skúsenosti čerpal v rámci nadnárodných spoločností, vlastného podnikania a startupového sveta. Dôležitou súčasťou jeho pohľadu na svej je aj angažovanie sa v projektoch neziskového sektora. Riadi sa heslom, že netreba čakať na veľké príležitosti, dôležité je hľadieť na svet okolo. A ak každý prispeje, hoci malou časťou, spoločne dokážeme zmeniť oveľa viac.

Ing. Ľubomír Kadnár

Hlavný kouč mental games

V rámci tímu sa venuje oblasti rozvoja pohybovej časti Mental Games, rozvoju zmyslov človeka, správnej reakcii na vzniknutú situáciu, prevencii pred zraneniami, prirodzenému pohybu a rozhodovaniu pod vplyvom stresu. Systém doplnil o skúsenosti, ktoré získal a priamo overil v praxi. Má 25 ročné skúsenosti v oblasti bezpečnosti, pohybu pod tlakom, praktické skúsenosti s vedením taktických tímov, obrannej streľby pod tlakom a reálnej sebaobrany. Je tiež inštruktorom systému Krav Maga v asociácii KRAV MAGA GLOBAL. Je absolventom kurzov vedených pod dohľadom inštruktorov a špecialistov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti, VIP ochrany a boja proti terorizmu na Slovensku a v zahraničí. Špecializuje sa na prácu človeka v stresových situáciách, na správne vyhodnotenie danej situácie, na reakciou na podnet, na vnemovú skúsenosť a praktický prenos do života.

Beata Liptáková

Kouč mental games

V rámci tímu sa Beáta špecializuje na koncept pohybovo-mentálnych hier s primárnym zameraním pre deti a dospievajúcu mládež. Pri deťoch je veľmi dôležité vnímať a pozorovať ich pocity, všímať si zmeny a je jedno, či sú malé alebo veľké. Povzbudzovať dieťa a hovoriť nie len o tom, v čom sa mu nedarí, kedy si neverí a v čom by sa chcelo zlepšiť, ale oceniť ho a podporiť jeho naturálne predpoklady, jedinečnosť a talent. Tiež je dôležité uvedomiť si, že cieľom nie je dokonalosť, ale pomoc a zlepšenie. Každé dieťa je iné a program MG poskytuje takmer neobmedzené množstvo variabilných možností. Mottom Beaty je, že deti by sa mali predovšetkým hrať. Výnimočnosť konceptu vidí najmä v tom, že HRA je prostriedok k uvedomeniu. Pracovať s deťmi hravou formou a zároveň prepojiť myslenie a pohyb do jedného celku a takouto formou prispieť k zvyšovaniu efektivity a kvality života je ňu mňa viac životným naplnením ako prácou. Snaží sa pomáhať deťom vytvoriť platformou pre prepájanie zmyslového vnímania, rozumu a tela s aktívnym využitím v škole, v mimoškolskej aktivite a v živote. Cieľom jej účasti v programe MG je pomáhať deťom lepšie sa sústrediť, budovať sebadôveru a emocionálnu kontrolu. Je presvedčená, že tč neexistuje iný pohybový program, ktorý by poskytoval toľko možností a pri tom nie je statický a nudný. Práve naopak je dynamický a zábavný.

Mgr. Matúš Dzian

Mental Games coach

Kondičný tréner s viac ako 20 ročnou praxou v športovom odvetví. Okrem bakalárskeho štúdia na Fakulte Telesnej výchovy a športu UK, odboru Šport a regenerácia a následne magisterského odboru Kondičný tréner, sa kontinuálne odborne vzdeláva v oblastiach tréningového procesu, anatómie, fyziológie ako aj zdravej výživy i mentálnemu vrcholnému výkonu v športe. Pravidelne navštevuje zahraničné semináre, kurzy a workshopy zamerané na rôzne metódy zvyšovania fyzického a mentálneho výkonu v súvislosti s ľudským pohybom. Využíva najnovšie poznatky z rôznych vedeckých oblastí, pričom ich aplikuje do tréningového procesu. Na základe
funkčnej pohybovej diagnostiky nastavuje subjektívne tréningové plány, čím svojich klientov vedie k správnym pohybovým stereotypom. Svojim individuálnym prístupom rovnako ako aj skupinovými cvičeniami, pozitívne pôsobí na výkony jednotlivcov i celého tímu.

Pozrite si nás v akcii

Ako pracujeme

Odoberajte naše emaily

Informujeme Vás o pripravovaných stretnutiach