Športové kluby

Ako mladý športovec som zažíval pri tréningoch veľa kritiky a kriku zo strany trénerov. Viedlo to k tomu, že na tréningu som podával špičkový výkon, mal som skvelé zručnosti, taktiku,  kondíciu, no bohužial som nedokázal svoje schopnosti preniesť do zápasu. Nebol som sám. Tlak na výkon, zodpovednosť voči tímu, trénerom, rodičom, divákom a nevedomosť ako spracovať na mentálnej úrovni mnoho ďalších prekážok sa prenieslo na ihrisko a náš výkon bol ako na hojdačke. Mnoho talentovaných hráčov, tímov, nevyužije svoj potenciál pokiaľ nezmenia prístup ku komplexnému tréningu. Ja som to bohužial pochopil až keď som s futbalom skončil.

Pracujem v oblasti športu ako tréner viac ako 12 rokov a vidím veľké rezervy v kaučovaní,

vedení malých detí, dospievajúcej mládeže i profi športovcov. Množstvo informácii, ktoré síce majú dobrý zámer, ale sú podané nevhodným spôsobom. Športové kluby sú často technicky a kondične výborne pripravené, napriek tomu ich výsledky nezodpovedajú ich skvelej príprave. Pokiaľ je tím ako celok pripravovaný kvalitne nie len po fyzickej ale aj MENTÁLNEJ stránke, môžme hovoriť o ideálnej príprave.