Staň sa manažérom svojich emócii

V tomto programe sa človek naučí zvládať pocity zloby, strachu, frustrácie a ďalších negatívnych emócií.

  • Emócie

    Emócie sú často bariera jeho posunu a spokojného života. Kvalita našich emócii sa rovná kvalita života.

  • Sebakontrola

    Tiež sa naučí častejšie pod vlastnou kontrolou zažívať viac radosti, sebadôvery a ďalších emócií úspechu.

  • Vyšší level

    Vo vyššom levely sa prechádzajú historické ťažké momenty, ktoré každý z nás v živote zažil alebo zažije. Práve tu sa „štartujú“ negatívne emócie a osobnostné rysy. Pokiaľ človek prejde týmto procesom a pochopí čo sa v jeho minulosti udialo na podvedomej úrovni, urobí veľký pokrok vo vzťahoch, biznise, športe.

Začni tým, že nás kontaktuješ