Svet potrebuje viac skutočných lídrov

Budete rešpektovať človeka, ktorý doslova „vybuchne“ pri každej príležitosti, ktorý ma nadváhu, ktorý myslí v prvom rade na seba aj za cenu, že hodí človeka z tímu cez palubu? Keď človek nezvláda seba, ani svoju sebadisciplínu a sebakontrolu, ako môže očakávať, že ho niekto bude nasledovať?

Ako mladý som bol disciplinovaný tak akurát v športe. Neskôr som začal chápať viac seba. Kedy som motivovaný a prečo. Kedy a prečo odkladám „veci“. Kedy som emocionálny. Čo sú moje potreby a motivácie. Keď viete viesť seba samého, môžete sa pokúsiť viest jedného človeka.
Som introvert a schopnosť vnímať samého seba, mi dala výhodu pochopiť zmýšľanie druhého človeka. Nepotrebujete schopnosť pochopenia v rodine, biznise, alebo športe? Myslím, že často, keď skutočne chápete druhého nemáte dôvod na hnev. Keď skutočne chápete, máte dôležitú informáciu, ktorá človeku často bráni pohnúť sa vpred. Nemusíte investovať do každého. Naopak musíte byť schopný vedieť do koho investovať.

Všetko to, čo budete v leadershipe s človekom robiť, bude skrz pochopenie, činy a slová. Pokiaľ je to Váš človek musíte veľmi citlivo vnímať jeho potreby aj bariéry . Musíte vedieť konať a komunikovať tak, aby bol maximalizovaný jeho potenciál a výkon. Akýkoľvek biznis je o číslach a výsledkoch. Leadership nie je len o práci, ale aj o vzťahu, rodine, športe, škole. Prečo dieťa v rodine prevezme vedenie a začnú problémy. Je to často kvôli tomu, že rodičia sú slabí, neveria si a nezvládajú samých seba. Prečo žena prevezme vedenie vo vzťahu a začnú problémy? Prečo namiesto „oficiálneho lídra“ nasledujú ďalší členovia tímu jedného z nich? Ak zvládate jedného človeka môžete skúsiť viesť skupinu.

Aj keď nie ste v skupine hierarchicky na pozícii lídra, neznamená to, že líder nie ste. Zažil som viac pracovných tímov. Pamätám si momenty, kedy sa rozpadával tím, členovia medzi sebou vytvárali skupiny a klesal výkon. Tu začína skutočný leadership. Leadership je o vplyve. Výsledkom by malo byť, že Vás ľudia budú chcieť nasledovať a spoločne dosiahnete cieľ!

Koho by ste nasledovali? Myslím si, že niekoho, kto inšpiruje, z koho niečo vyžaruje, od koho sa môžete učiť, kto žije to čo hovorí, kto sa vie rozhodnúť, kto drží slovo, kto ide ako prvý príkladom, kto robí aj nepopulárne rozhodnutia, kto vie rozpoznať do koho investovať a do koho nie, kto je empatický a rozumie ľudom, kto ich vie motivovať, kto chápe nepísanú hierarchiu a vie ju využiť, kto vie skupiny rozbiť a ideálne harmonizovať v jeden celok.

Na takúto úroveň sa dostane iba málokto.