Vrcholový výkon v športe a biznise

  • Zvládnutie momentov tlaku

    Tu sa športovec alebo biznisman naučí zvládať momenty tlaku pred súťažou alebo dôležitým stretnutím.

 

  • Eliminácia problémov vo výkone

    Naučí sa eliminovať mentálne a ďalšie rozptýlenia, ktoré spôsobujú problémy vo výkone. Naučí sa tiež správne vyhodnocovať výkon, čo mu dá ďalší posun a sebadôveru.

Kontaktujte nás

Pomáhame jednotlivcom, firmám a organizáciám

- zvládanie seba pod tlakom
- vedenie tímu
- ženy v biznise

Individuálne sedenia

- práca s emóciami
- vedenie ľudí
- vrcholový výkon v športe a biznise
- a ešte viac

MentalGames © 2018 Všetky práva vyhradené