Vrcholový výkon v športe a biznise

  • Zvládnutie momentov tlaku

    Tu sa športovec alebo biznisman naučí zvládať momenty tlaku pred súťažou alebo dôležitým stretnutím.

 

  • Eliminácia problémov vo výkone

    Naučí sa eliminovať mentálne a ďalšie rozptýlenia, ktoré spôsobujú problémy vo výkone. Naučí sa tiež správne vyhodnocovať výkon, čo mu dá ďalší posun a sebadôveru.

Kontaktujte nás