Výkon žien v biznise vs. vzťah

Žensky mozog je viac sociálny, transformačný ale biznis je o transakcii.

  • Efektívna merateľnosť v biznise

    V tejto oblasti sa ženy naučia ako zefektívniť ich merateľnosť v biznise, ako dosahovať ešte lepšie výsledky a ako komunikovať strategicky v zmiešanom tíme.

  • Eliminovanie nepriaznivých dopadov

    Druhá časť je o eliminovaní nepriaznivých dopadov, ktoré žena často naakumuluje z oblasti práce do vzťahu. Práca so ženskými esenciami.

Kontaktujte nás