Bohumil Pokstefl

slide

Bohumil Pokstefl


CEO kontentino, (Forbes 30 do 30)

Mám rád svoju prácu, a preto sú v nej občas aj emócie, ktoré môžu ovplyvniť racionálne a správne rozhodnutia. Náš život je výsledkom našich rozhodnutí a schopnosť rozhodovať sa pod tlakom je pre mňa rozdielová skill.

Pali mi pomohol identifikovať zdroj týchto negatívnych emócií a postupne som sa ich učil ovládať. Po pár stretnutiach a tréningoch som nie len ja, ale aj kolegovia videli pozitívny posun.