Vojtech Deme (forbes 30do30)

slide


Vojtech Deme


Forbes 30 do 30

Trvalo mi dlho, kým som si našiel kouča, ktorého by som rešpektoval a ktorý by mi vedel pomôcť v oblastiach, v ktorých potrebujem. Na trhu je veľa “koučov”, ktorí majú certifikát, ale málo takých, ktorí majú schopnosti aj skúsenosti, ktoré sú nevyhnutné a potrebné pre váš rozvoj. Pracujem s Palim skoro 2 roky a vnímam pridanú hodnotu každým jedným spoločným sedením. Pali má schopnosť pýtať sa relevantné, občas provokatívne otázky, vďaka ktorým človek získa inú perspektívu. S Paliho pomocou si viete účinnejšie uvedomiť vaše hodnoty, vaše motivácie a na základe nich si vyhodnocovať rozhodnutia ako v pracovnom, tak aj v osobnom živote. Vďaka jeho skúsenosti s veľkým počtom vysoko výkonných ľudí, pozná výzvy s ktorými sa človek potýka počas svojej cesty. Je pri svojej práci autentický, konzistentný a každá výzva vyzerá s jeho pomocou jednoduchšie. Pali žije svojou víziou pomáhať ľuďom naplniť ich potenciál a tým pádom je v prípade potreby dostupný aj mimo dopredu dohodnutých stretnutí.Som šťastný, že môžem s Palim pracovať a teším sa na ďalšie výzvy, ktoré nás spoločne čakajú!